Mzdy

Splníme pro Vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:

  • vedení mzdových listů
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a ZP
  • přihlášení a odhlášení zaměstnance
  • přihlášení cizinců na ÚP dle zákonné povinnosti
  • vyúčtování daně vybírané srážkou
  • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
  • zpracujeme podklady pro časté kontroly

Zastoupíme Vás při kontrolách pro všechny druhy pracovních poměrů a zajistíme pracovní smlouvy v souladu se zákonem (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

Připravíme veškeré náležitosti týkající se odměňování dle obchodního zákoníku, zejména pak:

  • odměnu jednatele
  • odměny členů statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, orgány družstva)

Dále pro Vás připravíme:

  • převodní příkazy pro banku (elektronické, běžné)
  • výplatní pásky (skryté, běžné)
  • výplatnice po střediscích
  • rekapitulace mezd a další libovolné přehledy dle Vašich potřeb