Audit

Příprava k auditu

Auditorským dohledem zkvalitňujeme naše služby v oblasti poradeství. Povinný I dobrovolný audit ověřuje správnost účetních postupů a hodnotí vypovídací schopnost řádných I mimořádných účetních závěrek. Přináší interní kontrolu nezávislou na finančním úřadu a může tak vytvořit objektivní obraz auditované společnosti.

Směrnice a procesy

Povinná a důležitá součást účetnictví jako jsou směrnice bývá často opomíjena. Připravíme pro Vaši společnost směrnice na míru tak, aby byl výrok auditora pozitivní. Na základě směrnic a organizačního schema Vaší společnosti navrhneme procesy, které se stanou základem ke získání mezinárodních norem ISO. Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Auditorské služby

Dle zákona o účetnictví musí být auditor osobou nezávislou na účetní společnosti, proto Vám zajistíme exerního auditora pro Vaše řádné či mimořádné účetní závěrky, statutární audit konsolidovaných účetních závěrek, zpracování auditu podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a navíc možnost zpracování auditu podle německého standardu HB II.