Účetnictví a daně

Česká účetní kancelář - nejen daňová evidence a účetnictví, ale i daňová optimalizace

Význam a funkce podvojného účetnictví, stejně jako jednoduchého účetnictví (moderní termín „daňová evidence“), spočívá v poskytování relevantních informací o stavu podniku, umožňuje kontrolu hospodaření a slouží k vyměření daňové povinnosti. Díky pravidelnému předávání a zpracovávání účetních dokladů tak lze s předstihem odhadnout výši daně a účelně provádět daňové plánování s využitím daňové optimalizace.

Daňová evidence je určena pro subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Cílem daňové evidence je zjistit základ daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a stav majetku a závazků. Daňová optimalizace v tomto případě může být vnímaná jen jako uplatnění některých slev na dani, které snižují placenou daň.

Naproti tomu v podvojném účetnictví, primárně určeném pro právnické osoby, má daňová optimalizace mnohem širší pole využití. Můžete si být jisti, že daňová evidence a podvojné účetnictví budou v České účetní kanceláři vedeny dle aktuálních změn v zákonech a že budete mít vždy včas vypracovány závěrky a výkazy, které předepisuje zákon o účetnictví. Dbáme na dodržování zákonem předepsaných termínů přiznání jako jsou DPFO, DPPO, DPH, SD, DzNem, a další.

Daňová evidence pro začínající firmy a daňová optimalizace jako náš bonus v daňovém poradenském servisu

Pro začínající firmy a fyzické osoby poskytujeme účetní služby ve formě daňové evidence. Daňová evidence a účetnictví; však nejsou jedinými službami, které Vám můžeme nabídnout. Další službou je daňové plánování, pod tímto pojmem se skrývá zcela legální činnosti, která vede ke snížení daňového zatížení právnických a fyzických osob.

Naším bonusem v daňovém poradenském servisu je daňová optimalizace, kterou poskytujeme našim dlouholetým klientům. Daňová optimalizace je v národním měřítku vnímána jako  uplatnění široké škály slev na dani či na odečitatelných položkách, které snižují placenou daň. Optimalizace však může mít i mezinárodní charakter, který poskytuje mnohem širší pole uplatnění.

Daňová evidence a podvojné účetnictví pod kontrolou je předpokladem bezpečné daňové optimalizace

Mezinárodní daňová optimalizace podléhá nejen tuzemskému, ale i zahraničnímu zákonodárství. Jelikož jsou mezinárodní smlouvy  nadřazeny českým zákonům, rozšiřují nám možnosti daňového plánování a poskytují tak širší využití. Podnikatelé tak mají více alternativ, jak optimalizovat svou daňovou zátěž. Kombinace tuzemských účetních nástrojů a výhod poskytovaných zahraničními holdingovými strukturami tak vede k úsporám v podnikání.

Mezinárodní daňovou optimalizaci je možné aplikovat na široké pole oblastí, ať je to mezinárodní obchod se zbožím, finanční sféra, oblast služeb, stavebnictví, development či zábavní průmysl. Přičemž tento výčet není konečný. Každý případ je individuální a má své specifické podmínky, pro které existuje určitá forma řešení. Vedle účetnictví a daňové evidence Vám tak Česká účetní kancelář navrhne i efektivní daňovou politiku.