Daňové sazby zemí EU

Mnoho podnikatelů v dnešní době upřednostňuje přesun sídla své společnosti do jiné země, než je jejich rodná. Hlavním důvodem je nižší daňové zatížení, odlehčená byrokracie, případně lepší vymahatelnost a transparentnost práva. S právní formou evropské společnosti se tento krok k daňové optimalizaci výrazně usnadnil díky možnosti přemístění sídla společnosti do jakékoli jiné země EU či Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Připravili jsme pro Vás tabulku s daňovými sazbami zemí EU, EHP, a pro zajímavost i Švýcarska a Černé hory.

Země

Vstup do EU

Korporátní daň

Dividendy DPH Statutární orgán Další informace
Česká republika 2004 19% 15% 20% 10% SRO 1 jednatel, ZK 200 000 CZK, splaceno min. 100 000 CZK nebo 30% = 2 společníci, 100% =jeden společník AS ZK 2 000 000 ZK, představenstvo a dozorčí rada 3+3 osoby
 
měna česká Koruna
Belgie 1958 33,99% danění podléhá pouze 5% dividend (33,99%) 21% 12% 6% SA (as) 2 akcionáři, 3 ředitelé, ZK 61 500 EUR plně splacený, dvouletý finanční plán) SPRL (sro) (1 jednatel, 1 společník, ZK 18 600 EUR z nichž 30% musí být splaceno) Právnická osoba může být společníkem/akcionářem. měna Euro, V Belgii, některé položky jsou předmětem DPH ve výši nula procent, Pokud obrat nepřesáhne 322 500 EUR, je korporátní daň pouze 24,98%. Daš z příjmů od 25% - 50% dle výdělku. Novinkou budou úrokové odpočty při zapůjčení kapitálu na investici z banky, úrokové poplatky tak budou odečitatelné od základu. Další novinkou je domácí srážkové osvobození od daně pro klienty z EU nebo USA a Japonsko, tím zamezení dvojité daně. solidární daň 3%
 
 Bulharsko 2007 10% rezident 0% nerezident 5% 20% 7% OOD (sro) (1 a více společníků, 1 a více jednatelů, ZK 5 000 BGN (70% musí být splaceno), min.hodnota akcie 10 BGN. EOOD (as) (1 společník a zároveň vlastník, 1 jednatel)  AD (as) (1 akcionář nebo více, min.kapitál 50 000 BGN (min. 25% splaceno), min.hodnota akcie je 1 BGN. Společnost je řízena pouze ředitelstvím nebo duálně správní radou a ředitelstvím. právnická osoba může být společníkem/akcionářem
 
měna Lev. V návrhu je pro firmy 2% daň z prémií pro zaměstnance a 10% z profitu firmy (+ daně ze zisku jsou stejné jak pro místní, tak pro zahraniční firmy). V základech jedny z nejnižších daních EU.
 
 Dánsko 1973  25% 0% (pokud je 10% vlastněno mateřskou spol.)   25% 3,08%-9,13% AS (as) ZK 67 000 EUR, 3 čl.představenstva a 1 manažer v EU, APS (sro) ZK 17 000 EUR. Právnická osoba může být společníkem/akcionářem měna dánská Koruna. Spolu se Švédskem mají nejvyšší daně v EU. Daně tvoří komplexní systém s mnoha odbočkami pro nerezidenty. Velká většina daní je odvozená od zdaněné částky. Daň z příjmů fyzických osob je (strop) 51,5%. Daň ze zisku pro zahraniční osoby je 25% z příjmů z činností v Dánsku.
 Černá Hora
 
 mimo EU
 
 9% 9%  17% 7% DOO (sro) ZK 1 EUR, cizinec může být 100% vlastník i jednatel. Zahraniční právnická osoba nemůže být zakladatelem. měna Euro Daň z příjmů 12%, rovná daň pro právnické osoby je  9%.
 Estonsko 2004  20% 0%-26% dle jednotlivého posouzení 18% 5% 0%

AS (as) ZK 25 500 EUR, polovina členů představenstva musí mít pobyt v Estonsku) OÜ (sro) polovina představenstva pobyt v Estonsku, ZK 2 550 EUR, při kapitálu 25 500 EUR  a větším - nutná rada auditorů) TU (žádný minimální kapitál ani povinné finanční zprávy, jednatelé odpovídají každý za sebe - veřejná obchodní spol.) právnická osoba může být zakladatelem společnosti
 

měna estonská Koruna, v roce 2010 je sazba daně vy výši 20%, v roce 2011 19% a 2012 18%
 Finsko 1995  26% 19,6% 22% 12% 8%

Oyj (as) ZK 80 000 EUR, min. 3 vedoucí managementu a jeden hlavní ředitel) Oy (sro) ZK 8 000 EUR, min. jeden hlavní jednatel se zástupcem) právnická osoba může být zakladatelem společnosti
 

měna Euro,  vysoké daně, daň z příjmu 51,5%, progresivní daňová sazba, rovná daň z příjmů právnických osob  26%, daň pro ne-Finské zaměstnance a firmy se vztahuje na výdělek na Finském území.
 

 Francie 1958 33,33% 0-25% dle mezinárodních dohod 19,6% 5,5% 2,1% SA (os) ZK 37 000 EUR, 50% splaceno, minimum 7 akcionářů. SAS (as) ZK 37 000 EUR, 50% splaceno, dva akcionáři a jeden předseda. SARL (sro), ZK 1 EUR, jeden akcionář. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro Progresivní daň od 0 - 40% za příjmy fyzických osob, speciální snížená sazba daně 15% pro malé a střední podniky (zisk do 38 120 EUR).

 

 Irsko 1973 12,5% 0-12,5% dle jednotlivého posouzení 21% 13,5% 4,8% ČRL (sro), ZK 0 EUR, 2 ředitelé, jeden tajemník, jeden ředitel, nutný pobyt v Irsku nebo 25 395 EUR v dluhopisech PLC (as) ZK 38 092 EUR, 25% splaceno, 7 akcionářů. Právnická osoba může být společníkem/akcionářem. měna Euro Progresivní daň, v případě že jsou příjmy pasivní, daň je 25%. Rezidenti zdaňovány z celosvětových příjmů, nerezidenti jen z místních.
 
 Island člen EHP 18% 10-15% 24.5% 7% EHF (sro) 1 společník, 1 jednatel, ZK 500 000 ISK, sídlo HF (as) 2 akcionáři, 3 manažeři, ZK 4 000 000 ISK, seznam akcionářů, sídlo. Právnická osoba nemůže být zakladatelem společnosti. měna islandská Koruna. V případě pobytu do 183 dní v roce nerezidenti hradí daně pouze z místních příjmů, v případě delšího pobytu hradí za celosvětové příjmy. Rovná daň pro firmy je 15%, pro partnerství 23,5%.

Itálie

1958 31,4% 12,5% 20% 10% 4% SRL (sro) min. 1 jednatel, ZK 10 000 EUR SpA  (as) ZK 120 000 EUR, min. jeden předseda. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měno Euro. Daň pro nerezidenty platí pouze pro příjmy na území Itálie (s respektem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění), platí pro ně stejné hodnoty jako pro rezidenty, nejsou zde slevy na dani jako u rezidentů, ale úlevy na dani při úrocích s Italskou institucí.,)
 Kypr 2004  10% 0% 15% 8% 5% LTD (sro) 0 ZK, počet společníků 1 - 50. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti.
 
měna Euro, progresivní daňová sazba od 0 - 30% z příjmu právnických osob. Existuje celá řada odpočitatelných položek, které dále snižují daňový základ, od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů
Lichtenštejnsko  člen EHP 15% 4% 7,6% 3,6% 2,4% GmbH (sro) dva a více členů, ZK 30 000 SFr AG (as) dva a více akcionářů a správní rada z nítž alespoň jeden musí mít bydliště v Lichtnštejnu, ZK 50 000 EUR. měna švýcarský frank a euro, jeden z evropských daňových rájů
 Litva 2004 15% 15% 21% 9% 5% AB (akciová společnost, základní kapitál 43 443 EUR musí být splacen z 20%, tři ředitelé a auditoři) UAB (s ručením omezeným, kapitál 2 896 EUR musí být splacen z 25%, min. jeden jednatel, max 250 společníků) Právnická osoba může být zakladatelem společnosti.
 
měna Litas, v případě dělených zisků je daň 20%, nerezident nesmí být v Litvě častěji než 183 dní v roce, divdendy podléhají dani 15%, investice do technologického vylepšení umožňuje společnostem snížit zdanitelný zisk až o 50%. při příjmu do 0,5mil LTV je daň 13%
 Lotyšsko 2004 2-15% 0% 21% 10% SIA (sro) ZK 3 090 EUR, 50% musí být splaceno A/S (as) ZK 35 572 EUR, které musí být zcela splaceny, systém představenstva + dozorčí rady. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna LVL, 2% u příjmu výnosů z prodeje nemovitostí a podílu ve společnostech, 23% daň z výdělečné činnosti, 15% z hospodářských činností firmy. Je zde možné si vybrat účetní a zdaňovací období, pouze první může být delší jak 12, a to max. 18 měsíců. Pro nerezidenty - daní se jak místní tak světové příjmy!
Lucembursko 1958 31% 0%  15% 12% 6% 3%
 
SA (as) ZK 31 000 EUR, 3 ředitelé, sídlo v Lucemburku SARL (sro) ZK 2 400 EUR, min jeden ředitel a max 40 akcionářů, sídlo v Lucemburku. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro, má jeden z nejstálejších HDP ale poměrně vysoké daně, progresivní daňový systém, minimání sazba pro nerezidenty je 15% a platí pouze pro výdělky v zemi, pokud se jedná o dceřinou společnost jiné v EU není srážková daň za dividendy,  lokální daň 7,5% v Luxemburg city, solidární přirážková daň 4%
 Maďarsko 2004 19% 0% 20% 5% RT (as) ZK 20 000 000 HUF, musí být splaceno 50%, v případě přesahu částky stačí 30%, 1 akcionář, rada minimálně 3 a maximálně 11 správců) KFT (sro) ZK 3 000 000 HUF z nichž 30% musí být splaceno, jeden jednatel Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna maďarský forint; nulová daň z dividend, progresivní daňový systém, daňový základ pro 50 000 HUF jen 10% korporátní daně - lineárně to stoupá, nerezidenti platí za příjem v Maďarsku i ze zahraničí, existuje zde daň z luxusu, lokální daň 2%
 Malta 2004 standardní 35% 0% 18% 5% LTD (sro) jeden ředitel (jakékoliv státní příslušnosti a pobytu), jeden další člen, musí být jeden tajemník společnosti s licencí Maltských společností, sídlo na Maltě, ZK 10 000Lm, 50% musí být splaceno a získat povolení od devizové kontroly ITC (as) výhradně pro obchodování s nerezidenty, 5 let, daň 4,17% Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro, 0% daň z dividend a z prodeje podílů; speciální systém vrácení daní - efektivní sazba daně jen 5%, neuznává smlouvy dvojitých zdanění
 Německo 1958 29,51% 0-20% 19% 7% GmbH (sro) ZK 25 000 EUR, jeden jednatel AG (as) podléhá nařízením jako společnost kvótovaná na burze. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro, Platí zde Smlouva o zamezení dvojího zdanění. Převody akcií jsou osvobozeny od daně až do 95%. lokální daň 14%, solidární daň 5,5%
 Nizozemí  1958 25,5% 23% 20% 15% 19% 6% NV (as) ZK 45 000 EUR z nichž 20% musí být splaceno BV (sro) ZK 18 000 EUR Právnická osoba může být zakladatelem společnosti.
 
měna Euro, Daně dělené do jednotlivých "box" (příjmy z práce (progresivní daň), příjmy z podílech na firmách (daň 25%), příjmy z úspor(4% z čisté hodnoty), korporátní zisky do 40 000 EUR daní 20%, nad a do 200 000 EUR daní 23,5% a nad 200 000 EUR 25%.
Norsko člen EHP 28% 28% 25% 14% 8% ASA (as) ZK 128 360 EUR plně splacen, alespoň jeden akcionář, představenstvo, 50% představenstva pobyt v Norsku) AS (sro) (ZK 12 836 EUR, plně splacen, alespoň jeden společník a alespoň jeden jednatel, 50% jednatelů pobyt v Norsku). Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna norská Koruna
 
 Polsko 2004 19% 19% 22% 7% 3% 0% Sp z oo. (sro) ZK 12 728 EUR, plně splacen, minimálně jeden jednatel, žádné nároky na společníka) SA (as) ZK 127 280 EUR, 25% musí být splaceno, dualistický systém představenstva a dozorčí rady). Právnická osoba může být zakladatelem společnosti.
 
měna polský Zlotý, akceptace Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daní se příjem získaný pouze na Polském území, dividendy i zisk se daní 19%
 Portugalsko 1986 26,5% 0-20% 20% 12% 5% SA (as) ZK 50 000 EUR, minimálně 5 akcionářů, přísné podmínky na kontrolu účetnictví a auditu) LDA (sro) ZK 5 000 EUR, minimálně dva jednatelé. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti
 
měna Euro, zisk do 12 500 EUR se daní 12,5%, výše se daní 25% plus komunální přirážka 1,5% která se může lišit podle okresu a obce. Nerezident se daní jen za příjmy v Portugalsku, zisky z převodu akcií nejsou předmětem daně, nicméně kapitálové ztráty akcií a úroky na jejich koupi nejsou odpočitatelné položky
Rakousko 1995 25% 0-25% 20% 10% GmbH (sro) jeden společník a jeden jednatel, ZK 35 000 EUR musí být splacen v minimální výši 50% AG (as) ZK 70 000 EUR a minimálně dva akcionáři. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti
 
měna Euro, podléhají danění národnínu, nikoliv světovému, dividendy jsou osvobozeny od daně, zvyšování akciového kapitálu je také osvobozeno od daně, akceptuje Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, minimální daň nezávislé na zisku 1 750 EUR (GmbH) a 3 500 EUR (AG)
 Rumunsko 2007 16% 16% 19% 9% SRL (sro)  jeden až padesát akcionářů, ZK 60 EUR SA (as) ZK 25 000 EUR 30% musí být splaceno Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Leu, dividendy, úroky a licenční poplatky podléhají 16% dani, existuje zde minimální daň dle příjmů
 Slovensko 2004 19% 0% 19% 10% SRO (sro) ZK 5 000 EUR, jednatel musí mít trvalé bydliště na území EU AS ZK je 25 000 EUR, orgány je představenstvo, dozorčí rada. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro, nulová daň z dividend, daně se platí ve čtvrtletních i měsíčních intervalech, ztráty z prodeje akcií nebo části podniků jsou uznatelné do výše příjmů, Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mají jen s některými zeměmi
Slovinsko 2004 20% 20% 20% 8,5% doo (sro) maximálně 50 společníků, ZKl 7 500 EUR, každý akcionář musí zaplatit minimum 25% svého vkladu dd (as) ZK 25 000 EUR, 25% splaceno před zápisem, z toho min jedna třetina v hotovosti, akionáři a představenstvo nebo dozorčí a správní rada. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna Euro, úroky, dividendy i kapitálové zisky podléhají dani 20%, daní se příjem získaný na Slovinsku, investiční pobídky - 20% odpočtu na daních za investici ve výzkumné a vědecké části podniku
Španělsko 1986 30% 18% 16% 7% 4% SA (as) ZK 61 101 EUR, min 25% splaceno, minimálně jeden akcionář SL (sro) ZK 3 005 EUR splacen v plnné výši, dva nebo více vlastníků) právnická osoba může být zakladatelem společnosti měna Euro, při výši příjmů firmy do 120 202 EUR ročně je daň 25%, dividendy a úroky podléhají 18% procentům, daně za dividenty lze snížit díky Smlouvě o zamezení dvojího zdanění, všechny typy úroků k rezidentům v EU jsou daňově osvobozeny
 Švédsko 1995 28% 15-30% 25% 12% 6% SRO (sro) ZK 10 700 EUR, rada která má jednoho náměstka a jednoho člena AS (as) ZK 53 500 EUR, představenstvo min. 3 členy, generální ředitel a min. 50% správní rady musí mít trvalé bydliště ve Švédsku. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti. měna švédská koruna (SEK), nejvyšší daně, da'ňové sazby se liší dle okresů, příjmy k kapitálů a zisků jsou daněny 30%, daní se i naturální odměny, nerezidenti daní pouze příjmy ze Švédska
 Švýcarsko mimo EU 10,7%-24,5% 0-35% 7,6% 3,6% 2,4% SARL (sro) ZK 12 320 EUR, minimálně dva jednatelé, jeden švýcarské národnosti SA (as) ZK 61 600 EURl, 50% musí být splaceno, akcionáři můžou být anonymní, víc než polovina představenstva švýcarské národnosti. Právnická osoba může být zakladatelem společnosti.
 
měna švýcarský frank; daňové sazby podle jednotlivých kantonů, paušální sazba 8,5% ze zisku, spolu s kantony by se měla hranice daní pohybovat mezi 16 - 29%. Komplikovanější systém srážkové daně. Od roku 2005 platí Bilaterální dohoda s EU, která tím umožňuje podobné obchodování jako člen v EU - v této dohodě není Španělsko.
 Velká Británie 1973 28% 21% 0-32,5% 15% 5% 0% LTD (sro) min.jeden společník, jeden jednatel, jeden tajemník, ZK 0£, roční účtování Plc (as) ZK 50 000£, 25% splaceno, min 2 osoby v představenstvu, 1 tajemník, auditor pokud je obrat nad milion. měna britská Libra, pokud zde má společnost sídlo daň se platí z příjmů vzniklých celosvětově, u pobočky jen pro UK, prodej podílů společností osvobozen od daně