Ceník

Naše ceny jsou kalkulovány na základě ceníku služeb, který je kombinací paušálních plateb a hodinových sazeb. Našim klientům nabízíme různé cenové modely, závislé na požadavcích a rozsahu poskytovaných služeb. Velmi obvyklá je také celková paušalizace ceny na základě vzájemné dohody.

Základní ceny:

Zaúčtování jedné položky účetního deníku             25,- Kč

(cena se může snižovat v případě dobře připravených prvotních
položek, při on-line zpracování a při větším množství položek)

Zpracování přiznání k DPH                                      100,- Kč

Zpracování souhrného hlášení k DPH                     100,- Kč

Zpracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů právnických osob

1/12 součtu všech plateb za uplynulé účetní období

Zpracování přiznání k dani silniční, dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitostí, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlátní sazby daně z příjmů fyzických osob

1000,- Kč za zdaňovácí období

Neváhejte kontaktovat společnost Česká účetní kancelář za účelem nezávazné konzultace či schůzky.