Mzdy

Splníme pro Vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a ZP
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • přihlášení cizinců na ÚP dle zákonné povinnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracujeme podklady pro časté kontroly

Zastoupíme Vás při kontrolách pro všechny druhy pracovních poměrů a zajistíme pracovní smlouvy v souladu se zákonem (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

Připravíme veškeré náležitosti týkající se odměňování dle obchodního zákoníku, zejména pak:

 • odměnu jednatele
 • odměny členů statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, orgány družstva)

Dále pro Vás připravíme:

 • převodní příkazy pro banku (elektronické, běžné)
 • výplatní pásky (skryté, běžné)
 • výplatnice po střediscích
 • rekapitulace mezd a další libovolné přehledy dle Vašich potřeb