Neplacená stáž u společnosti Česká účetní kancelář

Jste studentem 3. nebo 4. ročníku vysoké školy se zaměřením na ekonomii? Pak je právě pro Vás určena naše nabídka.

Co obnáší stáž

Stáž je několika měsíční pracovní praxe, kterou student získává reálné zkušenosti z oboru, který studuje. Stáž je jedinečnou příležitostí, jak získat informace z praxe, ověřit si nabyté znalosti a rozvinout své schopnosti.

Spolupracujeme s portálem Univerzity Karlovy www.cuni.cz/uk-1096.html, kde můžete nalézt více informací.

Co nabízíme

  • až 2 měsíční neplacenou stáž
  • možnost seznámit se s firemní kulturou, procesy a výstupy
  • zařazení dle odpovídajícího zaměření studenta

Co požadujeme

  • být studentem 3. nebo 4. ročníku
  • studijní obor se zaměřením na účetnictví/ekonomii
  • flexibilitu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, posílejte své CV na daný kontakt.

Na základě zaslaných CV budete vybráni do užšího výběrového kola.