Ready Made Companies

Pojem ready made company označuje firmu, která splňuje všechny právní náležitosti nutné pro fungování společnosti, ale nevyvíjí žádnou vlastní činnost, jelikož byla založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Českým ekvivalentem se stal termín hotové společnosti nebo předzaložené společnosti.

Tato forma hotových společností přináší řadu výhod, ať je to vyhnutí se zdlouhavému administrativnímu procesu, již splacený základní kapitál nebo široká nabídka dopňkových služeb pro rychlý start Vašeho podnikání. Hlavní výhodou je pak rychlost, jelikož ready made společnost je k dispozici v řádu dnů.

Novinkou na českém trhu se stává i prodej hotových společností on-line, což celý proces ježtě více urychluje. První českou firmou, která v dněšních dnech zahajuje prodej hotových společností on-line je naše partnerská společnost Ready Made Companies SE " Hotové Společnosti ".

Ready Made Companies SE se specializuje jak na prodej hotových společností (s.r.o., a.s., SE), tak i zahraničních offshore společností. Zároveň nabízí i řadu doplňkových služeb jako je office house, virtuální kancelář a nominee služby. Ve spolupráci s ČÚK zároveň navrhuje pro klienty se zahraničním obchodem nejvhodnější mezinárodní strukturu k optimálnímu výběru zahraničních partnerů, finančních toků a poskytuje poradenství v oblasti výhodných daňových režimů a legislativ.

Více informací můžete nalézt na webových stránkách Hotové Společnosti naší partnerské společnosti nebo přímo kontaktujte společnost Ready Made Companies SE.